Actueel

Waar kunt u terecht? Toezicht op afval

- uur

De meeste meldingen over afval horen thuis bij uw gemeente en niet bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Ziet u zwerfvuil, is de ondergrondse container vol of wordt het huisvuil niet opgehaald? Neem dan contact op met uw gemeenteloket. 

Als u overlast van bedrijfsafval heeft, kunt u dat wel bij ons melden. Omgevingsdienst Haaglanden werkt voor negen gemeenten in Haaglanden en voor de provincie Zuid-Holland. We werken aan de onderwerpen milieu en natuur en controleren hoe het gaat met de regels voor bedrijven en instellingen. We dragen op die manier bij aan een gezonde en duurzame leefomgeving. We verlenen vergunningen, toetsen aanvragen, houden toezicht en treden indien nodig handhavend op. 

Check voor informatie over corona en de geldende maatregelen in uw woonplaats de website van uw gemeente.