Actueel

Tot 1 september geen afgifte besluiten of vvgb’s onder PAS

- 8:30 uur

Sinds 1 juli 2015 kunnen onder de Programmatische Aanpak Stikstof  (PAS) natuurvergunningen worden aangevraagd en meldingen worden gedaan bij de provincies en in sommige gevallen het Rijk. Voor vergunningaanvragen en besluiten wordt gebruik gemaakt van het (verplichte) rekeninstrument AERIUS. De Omgevingsdienst Haaglanden is afhankelijk van deze berekeningen bij het verlenen van vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming.

Het PAS-bureau ondersteunt de uitvoering, monitoring en bijsturing van de PAS. Dit bureau is ondergebracht bij de provinciale werkorganisatie BIJ12. Zij heeft recentelijk het nieuws naar buiten gebracht dat er vanwege een gedeeltelijke herziening van de PAS tot 1 september 2017 niet gewerkt kan worden met AERIUS Register. Dit betekent dat wij tot die tijd geen besluiten kunnen nemen. Gelet op bovenstaande zullen alle aanvragen en (ontwerp)besluiten worden aangehouden tot het moment dat AERIUS-Register weer beschikbaar is.

Actuele informatie over de beschikbaarheid van het AERIUS-Register en de gevolgen voor vergunningverlening vindt u op de website van het Ministerie van E.Z.