Actueel

ODH controleert scholen op duurzaamheid

ODH controleert scholen op duurzaamheid

- 08:40 uur
Onlangs is de ODH gestart met het controleren van scholen op duurzaamheidsmaatregelen. Namens de gemeentes in de regio Haaglanden controleert de ODH op het naleven van de erkende wettelijke maatregelen op het gebied van energiebesparing die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Daarnaast willen sommige gemeentes de scholen stimuleren extra maatregelen te treffen om nog duurzamer te opereren.
 
Verbruikt een schoolgebouw meer dan 50.000 watt elektriciteit of 25.000 kuub gas dan is het verplicht om aan een aantal maatregelen te voldoen. Bij een lager verbruik is het niet verplicht, de toezichthouders geven dan vrijblijvend advies om duurzamer met energie om te gaan en zo ook financiële besparingen te realiseren. Het gaat om simpele aanpassingen zoals het vervangen van gloeilampen door spaarlampen of het plaatsen van tijdschakelaars of bewegingsdetectie apparatuur op lampen. Ook kan gedacht worden aan spouwmuurisolatie of het vervangen van de verwarmingsketel voor een energiezuiniger exemplaar. 
 
Scholen kunnen gemiddeld zo’n vijftien procent op hun energierekening besparen. Vaak door simpele verbeteringen, zoals het beter inregelen van installaties (cv’s staan op een te hoge temperatuur ingesteld of schieten op verkeerde tijden aan) en het veranderen van gedrag (verwarmingen uitzetten, smart schoolborden niet op stand-by laten staan, computers uitzetten wanneer ze niet gebruikt worden). Een school is maar dertig procent van de tijd in gebruik. Door beter te controleren wat er in de overige tijd gebeurt qua energieverbruik, kan grote winst worden behaald.
 
Het doel is om samen met opdrachtgevers en schoolbesturen zoveel mogelijk energiebesparing te realiseren door het uitvoeren van stimulerend toezicht bij een vooraf aantal geselecteerde scholen. Met als eindresultaat dat deze scholen minimaal voldoen aan de Erkende maatregelenlijst (EML) zoals verbonden aan het Activiteitenbesluit. Maar liever nog ziet de ODH dat er verdergaande maatregelen worden genomen om zo bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van de betreffende gemeente. De ODH wil circa 130 scholen bezoeken.