Actueel

ODH zorgt voor veiligheid bezoekers tijdens Internationaal Vuurwerkfestival in Scheveningen

ODH zorgt voor veiligheid bezoekers tijdens Internationaal Vuurwerkfestival in Scheveningen

- 12:30 uur
Vier zomeravonden, acht deelnemende landen en in totaal zo’n 6000 kg vuurwerk. Dat zijn de ingrediënten van het Internationaal Vuurwerkfestival dat de afgelopen weekenden ruim 340.000 bezoekers naar Scheveningen trok. Om ervoor te zorgen dat alle bezoekers onbezorgd kunnen genieten van de show, controleren de toezichthouders van de ODH nauwkeurig of alles voldoet aan de voorschriften. 
 
Bij een vuurwerkevenement van deze grootte houden afwisselend twee toezichthouders van de ODH vanaf de opbouw tot na afloop toezicht. Zij controleren of de certificering van de opbouwers, de opstelling van het vuurwerk en of het type en de gebruikte hoeveelheid vuurwerk overeenstemt met de vergunning die de ODH namens Gedeputeerde Staten heeft verstrekt.
 
Vlak voor aanvang van de show wordt het ponton met het geprepareerde vuurwerk op zee getrokken door twee sleepboten en op veilige afstand van het publiek verankerd. Afhankelijk van de windsnelheid en de maximale diameter van het vuurwerk bepaalt de toezichthouder samen met de aanwezige vuurwerkdeskundige de correcte veiligheidsafstand tussen het ponton en het publiek. De grootte van deze afstand ligt vast in het Vuurwerkbesluit  en bedraagt bij dit evenement minimaal 265 meter. 
 
Tijdens de ontbranding van het vuurwerk controleert de toezichthouder of er geen incidenten plaatsvinden. Zo kan een toezichthouder tijdens de show het afsteekmechanisme uitschakelen als de veiligheid van het publiek alsnog in gevaar komt. Direct na afloop van de show controleert de toezichthouder samen met de vuurwerkdeskundige of al het vuurwerk is ontbrand. Zo niet, dan wordt het verwijderd uit de lanceerbuis, veiliggesteld en afgevoerd.