Actueel

Symposium 14 maart: Veiligheid in de fysieke leefomgeving

Symposium 14 maart: Veiligheid in de fysieke leefomgeving

- 18:00 uur
Het is al jarenlang onderwerp in het publieke en politieke debat: veiligheid. En iedereen heeft er mee te maken en het kan van alles zijn. Veiligheid speelt ook in de fysieke leefomgeving. Woensdag 14 maart organiseert de ODH in samenwerking met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) een symposium in Den Haag waarbij we het daar over gaan hebben: veiligheid in de fysieke leefomgeving. Met professionals en belangstellenden die in hun werk zijdelings, intensief of op andere wijze met veiligheid in de fysieke leefomgeving te maken hebben, verkennen we wat dat is. Dit alles vanuit het perspectief van de ontwikkeling van de Omgevingswet.
 
Een betere, veiligere leefomgeving met de Omgevingsvisie 
Het doel van de toekomstige Omgevingswet is om door middel van het maken van een integrale afweging over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving nog beter te zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. 
 
In de Omgevingsvisies van gemeenten en provincies wordt hiervoor de basis gelegd. De omgevingsvisie is een nieuw instrument van de Omgevingswet om een integrale langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving te bepalen en vast te leggen. In de omgevingsvisie wordt vastgelegd welke waarden belangrijk worden gevonden en welke thema’s spelen binnen een specifiek gebied, zoals bijvoorbeeld veiligheid. 
 
Workshops
Tijdens het symposium wordt na een korte inhoudelijke introductie aan de hand van vier workshops verkend wat veiligheid is of kan zijn. We verkennen het bekende én het onbekende. De thema’s van de workshops zijn:
Integrale advisering, hoe doen we dat?
Veiligheid als omgevingskwaliteit
Toekomstbestendige omgeving: een transitieopgave?
De fysieke leefomgeving in beweging, veilige infrastructuur
 
Een veilige leefomgeving in de regio met de Omgevingswet
Gemeenten, de provincie, het waterschap, de VRH, ODH en GGD zien voor de regio Haaglanden een gemeenschappelijke opgave om goede afspraken te maken en samen te werken bij grensoverschrijdende thema’s. Uitkomsten van dit symposium worden daarin meegenomen. 
 
Bent u een professional of belangstellende die met veiligheid te maken heeft en vindt u dit onderwerp ook belangrijk? U kunt uw interesse nog kenbaar maken door een mail te sturen naar annerieke.klijnsma@odh.nl. Deelname is kosteloos. Het symposium vindt plaats in de middag bij de Veiligheidsregio Haaglanden, Dedemsvaartweg 1, Den Haag. 
 
Meer info?
Ook als u nog vragen hebt over de Omgevingswet, het thema veiligheid of het symposium kunt u contact opnemen met annerieke.klijnsma@odh.nl