Actueel

Algemeen Bestuur ODH heeft Koersplan 2018-2021 vastgesteld

Algemeen Bestuur ODH heeft Koersplan 2018-2021 vastgesteld

- 18:00 uur

De Omgevingsdienst heeft in samenspraak met het bestuur de koers en beleidskaders voor de komende vier jaar vastgelegd in het Koersplan ODH 2018-2021. Dit plan gaat onder meer over de toekomstige ontwikkelingen en de noodzakelijke voorbereidingen op de Omgevingswet, over de ambtelijke samenwerking met de tien partners en over de uitwerking en concretisering van het ambitieniveau en de opdracht van de dienst. 

Hoofdlijnen Koersplan
Het Koersplan ODH 2018-2021 geeft op hoofdlijnen de richting en is daarmee de basis voor de verdere uitwerking van een reeks onderwerpen in de komende periode. Specifiek wordt aandacht besteed aan de communicatie over onze dienstverlening en de presentatie van de ODH bij Provinciale Staten en Gemeenteraden. Verder zijn de uitgangspunten voor de wijze van rapportage & verantwoording en het financieel meerjarenperspectief aandachtspunten. 
 
Meer kwaliteit, minder kosten
Het samenvoegen van de capaciteit vanuit tien organisaties op het vlak van vergunningverlening en handhaving, heeft geleid tot een robuuste uitvoeringsorganisatie waar momenteel zo’n 250 mensen werken. De ODH is in de eerste vijf jaar in staat gebleken om, ten opzichte van de tien afzonderlijke situaties voorheen, meer kwaliteit te leveren tegen minder kosten. 
 
Ontstaan ODH
Na vijf jaar bestaan was het tijd kritisch te kijken naar de uitgangspunten en afspraken die bij oprichting zijn opgesteld en vervolgens zijn vormgegeven in het bedrijfsplan 2012. Het Bedrijfsplan is in intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen vanuit de negen gemeenten binnen het Stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland tot stand gekomen. 
 
Meer weten?
Bent u geïnteresseerd in het Koersplan 2018-2021? Lees hier het Koersplan van de ODH.