Actueel

We dragen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit

We dragen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit

- uur

In de glastuinbouw komen diverse stoffen in het drainagewater bij de teelt van gewassen. Voordat het restwater wordt geloosd op het riool, is het nodig om de gewasbeschermingsmiddelen eerst af te breken in een zuiveringsinstallatie. Zo verbetert de waterkwaliteit en daarmee is het een actueel onderwerp voor glastuinbouwers en voor onze toezichthouders. Zeker nu de nieuwe zuiveringsplicht in werking is. Een vakblad ging met ons op reportage.

De verplichting voor elke teler om een oplossing te hebben voor de zuivering van water, geldt sinds het begin van dit jaar. Hoe zit de zuiveringsplicht in elkaar? En waar letten wij op als we langskomen bij een glastuinbouwbedrijf? Tijdschrift Groenten en Fruit maakte een reportage bij een paprikateler waar onze toezichthouder een controle uitvoerde: Samenwerken aan schoon water in polder (8 juni 2018 Tijdschrift Groenten en Fruit).