Actueel

Nieuw bestuur officieel geïnstalleerd

- uur

Donderdag 28 juni vond de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur in de nieuwe samenstelling plaats. Nu de collegevorming in de regio Haaglanden vrijwel voltooid is, verwelkomen we nieuwe leden in ons algemeen en dagelijks bestuur. De twee gedeputeerden Rik Janssen en Jeanette Baljeu zorgen voor continutiteit; naast hen hebben 11 wethouders zitting in het Algemeen Bestuur - waarvan er tien nieuw zijn.

 • Bas Vollebregt (Delft)
 • Liesbeth van Tongeren (Den Haag)
 • Richard de Mos (Den Haag)
 • Astrid van Eekelen (Leidschendam-Voorburg)
 • Sonja Smit (Midden-Delfland)
 • Frank van Kuppeveld (Pijnacker-Nootdorp)
 • Marloes Borsboom (Rijswijk)
 • Leen Snijders (Westland) 
 • Ben van der Stee (Westland)
 • Robin Paalvast (Zoetermeer)
 • Wassenaar heeft tot op heden nog geen nieuw college

 

Benoeming Dagelijks Bestuur
Na opening van de vergadering werd direct het nieuwe Dagelijks Bestuur en de nieuwe voorzitter benoemd. Robin Paalvast, de vertegenwoordiger van Zoetermeer, is de nieuwe voorzitter. Hij was in de vorige collegeperiode al betrokken bij de omgevingsdienst als lid van het Algemeen Bestuur. Hij vormt samen met Liesbeth van Tongeren, Leen Snijders, Frank van Kuppeveld en Rik Jansen het nieuwe Dagelijks Bestuur.

Agenda
Allereerst werd er - na zes jaar - afscheid genomen van Hans Horlings. Hij heeft als voorzitter van het eerste uur een belangrijke rol gespeeld in de opbouw van de dienst. Daarna stonden onderwerpen op de agenda zoals het Koersplan 2018-2021 en de asbesttaken. De Jaarrekening 2017, Voorjaarsnota 2018 en Begroting 2019 zijn vastgesteld. Naar aanleiding van de agendapunten kwamen diverse gespreksonderwerpen aan bod, zoals kennisuitwisseling tussen de verschillende omgevingsdiensten onderling, benchmarking, onze adviesrol in ruimtelijke ontwikkelingen en de voorbereiding van de nieuwe Omgevingswet. In zijn nieuwe rol als voorzitter wenste Robin Paalvast het Algemeen Bestuur mooie discussies over de inhoudelijke koers toe.