Actueel

Toestemmingsverlening op basis van het PAS tijdelijk opgeschort

- 12:00 uur

Op woensdag, 29 mei 2019 doet de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een einduitspraak in de pilotzaken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De uitspraak volgt op de zitting van 14 februari 2019.

Gevolgen voor de uitvoering

De uitspraak kan gevolgen hebben voor de toestemmingsverlening in het kader van het PAS. Daarom is door Rijk en provincies besloten om alle lopende vergunningenprocedures op basis van het PAS vanaf 23 mei 2019 na 12.00 uur tijdelijk op te schorten. Het is dan ook niet meer mogelijk om via AERIUS Calculator meldingen in te dienen. 

De PAS-partners wachten de uitspraak af voor verdere besluitvorming. Het Programma Aanpak Stikstof is onderdeel van de Wet natuurbescherming. Omgevingsdienst Haaglanden toetst initiatieven aan de Wet natuurbescherming en verleent vergunningen en ontheffingen en is een van de PAS-partners.

Meer informatie

Raad van State doet einduitspraak

Aankondiging door Raad van State

Update 29 mei: hier vindt u videoboodschap en het nieuwsbericht van de Raad van State horend bij de uitspraak van 29 mei