Actueel

Aan de slag met Informatieplicht Energiebesparing

- 12:00 uur

Voor 1 juli moeten zo’n 7.000 organisaties en bedrijven in ons werkgebied hun rapportages over energiebesparende maatregelen digitaal hebben ingediend bij het e-loket van de landelijke overheid. Het gaat om bedrijven en organisaties die meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan gas of een equivalent gebruiken.

 

Waarom komt er een informatieplicht?

Uit de Nationale Energieverkenning 2017 blijkt dat het toezicht op en de handhaving van de energiebesparingsverplichting tegen hindernissen aanloopt. Een van de hindernissen is dat het bevoegd gezag moet aantonen dat een bedrijf niet voldoet aan de plicht, wat tot veel discussie kon leiden. Tevens bleek uit onderzoek dat bedrijven investeringen in energiebesparing niet hoog op de agenda hebben staan, ondanks de erkende maatregelenlijsten. Hiermee komt een belangrijk deel van het doel in het Energieakkoord voor duurzame groei buiten bereik. De informatieplicht geeft inzicht welke bedrijven en organisaties nog achterlopen bij het treffen van de verplichte besparende maatregelen en maakt informatiegestuurde handhaving mogelijk. Bovendien zorgt de plicht voor extra bewustwording bij de bedrijven om met energiebesparing te starten.

 

Alles over de informatieplicht Energiebesparing is te vinden op www.rvo.nl/informatieplicht