Actueel

Informatieplicht energiebesparing: wat wordt er van u verwacht?

- uur

Wat houdt de informatieplicht in?

De Omgevingsdienst Haaglanden houdt toezicht op het naleven van de energiebesparingsplicht. Sinds 1 juli 2019 is daar de informatieplicht bijgekomen. Dit betekent dat u voor al uw vestigingen moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dit doet u in eLoket van RVO.nl. Elke vier jaar daarna moet u opnieuw rapporteren.

In het Energieakkoord is afgesproken dat het bedrijfsleven zich inzet voor energiebesparing. Daar is de informatieplicht uit voort gekomen. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven de besparing versnellen.

Wie is verantwoordelijk?

Niet alle vestigingen die boven die verbruiksgrenzen zitten, vallen onder de informatieplicht. Controleer hier of uw bedrijf of instelling onder de informatieplicht valt. Bent u huurder van een gebouw? Lees hier wie dan verantwoordelijk is voor de melding.

Wilt u vooraf checken welke energiebesparingsmaatregelen mogelijk zijn?  De overheid heeft samen met brancheorganisaties de erkende maatregelenlijsten vastgesteld voor negentien bedrijfstakken. Bekijk hier de lijst met erkende maatregelen.

Hoe gaan wij om met uitstel?

Veel ondernemers vragen ons om uitstel. Daarom informeren wij u dat het eLoket van RVO.nl na 1 juli open blijft en u dus ook na 1 juli nog kunt rapporteren. Let wel op: bij bedrijven die niets doen en wel onder de informatieplicht vallen, kan uiteindelijk een handhavingstraject worden opgestart. 

Benieuwd hoeveel bedrijven u al voor zijn geweest met het indienen van rapportages en hoe zij dit hebben gedaan? Lees het nieuwsbericht van de RVO.  

Voor meer informatie gaat u naar: www.rvo.nl/informatieplicht.