Actueel

Centrale helpdesk voor beleidsregels stikstof

- uur

Er is namens de provincies een helpdesk geopend door Bij12 over de nieuwe beleidsregels; dit om te ondersteunen bij de aanvragen voor stikstofgerelateerde activiteiten. Op basis van de beleidsregels wordt toestemming voor activiteiten weer mogelijk, zolang de activiteiten niet leiden tot een stijging en in veel gevallen feitelijk tot een daling van stikstofbelasting. Kern van de nieuwe regels is dat door het wegvallen van het voormalige Programma Aanpak Stikstof nu van tevoren moet worden aangetoond dat emissie en depositie met zekerheid afnemen of niet stijgen.

Via deze link komt u op onze pagina voor vergunningverlening,