Actueel

Beleidsregels aanpak stikstof van kracht

- uur

Op 10 december presenteerden de provincies de nieuwe beleidsregels in het kader van de stikstofaanpak. Het beoordelen van aanvragen vindt per 13 december plaats op basis van de nieuwe regels. De beleidsregels gaan over de vergunningverlening van activiteiten waarbij sprake is van intern of extern salderen. 

Achtergrond beleidsregels

Het voormalige Programma Aanpak Stikstof kan niet meer gebruikt worden sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei. In die uitspraak zijn bovendien aanvullende eisen gesteld aan een passende beoordeling. Daarom moet in de meeste gevallen worden teruggevallen op het voorkomen van toename van stikstofdepositie via intern of extern salderen. Op deze pagina van BIJ12 leest u meer.