Actueel

Bereikbaarheid Omgevingsdienst Haaglanden

- 12:00 uur

Om verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan heeft het kabinet verregaande maatregelen genomen. Voor Omgevingsdienst Haaglanden betekent dit dat wij tot en met 28 april -  met uitzondering van risicogerichte inzet en calamiteiten  - uitsluitend online en telefonisch bereikbaar zijn. Tijdens de wachtdienst handelen we volgens de landelijke richtlijnen preventie coronavirus. Tot en met 28 april is de beoordeling van inzet op locatie aangescherpt. We beoordelen per situatie of we een inspectie of bezoek uitvoeren. Als er sprake is van een milieu veiligheidsrisico voor de omgeving zijn onze toezichthouders inzetbaar. Bij een melding wordt u hierover geïnformeerd.

In het kort: 

  • De standaard online en telefonische bereikbaarheid van alle medewerkers blijft van kracht. Ook de 24-uurs wachtdienst en onze omgevingsdeskundigen zijn bereikbaar.
  • Afspraken op kantoor en op locatie vervallen. Had u een afspraak? Uw contactpersoon informeert u persoonlijk.
  • Bij een milieuoverlastmelding vindt inzet op locatie alleen plaats na risicobeoordeling. Bij een melding wordt u hierover geïnformeerd.
  • Overige aanvragen en meldingen verwerken we volgens de standaard werkwijze.


Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via onderstaande telefoonnummers en e-mailadressen:

Algemeen (070) 21 899 00 info@odh.nl
Toezicht (070) 21 899 03 toezicht@odh.nl
Overlast (070) 21 899 03 overlast@odh.nl
Vergunningen (070) 21 899 02 vergunningen@odh.nl
Milieuklachtennummer 0888 333 555