Actueel

Extra laden en lossen: meld tijdig de afwijkende bedrijfsvoering

- 15:00 uur

In de regio Haaglanden volgen wij de landelijke oproep tot het verruimen van de tijden om de bevoorrading van voedselvoorziening op peil te houden. U kunt als ondernemer in deze bijzondere omstandigheden gebruikmaken van de mogelijkheid om de supermarkt extra te bevoorraden tijdens avond- en nachturen. Daarvoor is het nodig dat u bij Omgevingsdienst Haaglanden een schriftelijke melding doet. Dit kan via de procedure van een Ongewoon voorval. Hieronder leest u meer.

Waarom telt verruiming van de tijden als een ongewoon voorval?

Bij laad- en losactiviteiten gelden specifieke geluidsnormen in de avond en nacht (19:00 uur – 23:00 uur en 23:00 uur – 7:00 uur). In de praktijk komt het er op neer dat in veel gevallen niet geladen en gelost kan worden in de avond- en nacht, omdat er niet kan worden voldaan aan deze geluidsnormen. Er kan alleen afgeweken worden van de normen in onvoorziene situaties zoals op dit moment het geval is.

Verruiming van de tijden? Meld het als ongewoon voorval

Gaat u in de avond- en nachtperiode laden en lossen? Onderneemt u dan de volgende acties:

  • U dient alle maatregelen te nemen (naar redelijkheid) om de gevolgen, onder andere geluidsoverlast, zoveel mogelijk te beperken.
  • Daarnaast dient u bij ons zo spoedig mogelijk melding te maken van het ongewoon voorval. Dit kunt u doen via het online formulier
  • Via het formulier verstrekt u zo spoedig mogelijk de volgende gegevens:
    • Bij oorzaak en omstandigheden vult u de omschrijving ‘Bevoorrading voedselvoorziening’ in.
    • Alle gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen.
    • De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

Zodra er weer sprake is van een normale bedrijfssituatie, kunt u geen beroep meer doen op deze uitzondering.

De geluidsnormen zijn wettelijk geregeld in het Activiteitenbesluit, het ongewoon voorval is wettelijk geregeld in de Wet Milieubeheer (hoofdstuk 17).