Bekendmakingen

Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) neemt beschikkingen, verleent (ontwerp)vergunningen en geeft ontheffingen op basis van diverse wetten, waaronder de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb), de Wet Geluidhinder (Wgh), de Waterwet, de Provinciale Milieuverordening (PMV) en de Wet natuurbescherming (Wnb). Tijdens deze wettelijke besluitvormingsprocessen komt er in veel gevallen een moment dat inwoners inspraak hebben. Dit moment kondigt de ODH aan in een bekendmaking. Zo kunt u zich op de hoogte stellen van wat er in uw omgeving gebeurt en daar op reageren.

Wat staat er in een bekendmaking?

In een bekendmaking leest u onder andere de inhoud van de aanvraag, de periode waarbinnen u de stukken eventueel kunt inzien en waar en welk rechtsmiddel u kunt aanwenden.

Bekendmakingen worden geplaatst op www.overheid.nl  in het digitale gemeenteblad, het digitale provincieblad of de Staatscourant en/of in lokale huis-aan-huis bladen in de desbetreffende regio(‘s).  

U kunt zich op www.overheid.nl ook abonneren op de e-mailservice onder berichten over uw buurt , zodat u per e-mail geattendeerd wordt zodra er een kennisgeving gepubliceerd wordt die van toepassing is op uw eigen woonomgeving.  

Inzien van stukken?

Voor informatie over het inzien van de relevante documenten, tijdens de wettelijke termijn naar aanleiding van een publicatie, verwijzen wij u naar de contactgegevens op de website van de betreffende gemeente waar de documenten ter inzage liggen.