ODH-2016-00127169 — Beschikking op saneringsplan

Zaaknummer

00467495

Datum verzonden

13-01-2017

Zaaktype

Beschikking op saneringsplan

Adres

Hippolytusbuurt 17A te Delft (AA050300030) (AA050300157)

Bijlage