ODH-2017-00002889 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00470994

Datum verzonden

19-01-2017

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Aan 't Verlaat 41 te Delft

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

42k1-01 Besch_Wbb_Aan_Verlaat_41_Delft Hhrs_Delfland.PDF