ODH-2017-00003815 — Beschikking op saneringsplan

Zaaknummer

00470996

Datum verzonden

27-01-2017

Zaaktype

Beschikking op saneringsplan

Adres

Aan 't Verlaat 41 te Delft

Bijlage