ODH-2017-00007281 — Beschikking op saneringsverslag BUS

Zaaknummer

00471942

Datum verzonden

24-01-2017

Zaaktype

Beschikking op saneringsverslag BUS

Adres

Reesloot 22 te Pijnacker

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

42dH-01 Besch_Wbb_Reesl_22_Pijnack Gem_Pijnack-Nootdorp.PDF