ODH-2017-00007653 — Omgevingsvergunning

Zaaknummer

00461158

Datum verzonden

26-01-2017

Zaaktype

Omgevingsvergunning

Adres

Wateringveldseweg 1 te Wateringen

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

42tq-01 Besl_aanv_Watervldsew_1_Wateri Transportbed_V_Vliet.PDF