ODH-2017-00019153 — Beschikking op saneringsverslag BUS

Zaaknummer

00474951

Datum verzonden

24-02-2017

Zaaktype

Beschikking op saneringsverslag BUS

Adres

Sionsweg ongenummerd tussen 3 en 3a te Rijswijk

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

45zy-01 Besch_Wbb_Sionsw_nst_3 GAM_van_Leeuwen_Beh.PDF