ODH-2017-00025199 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00476533

Datum verzonden

11-04-2017

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Zuid-Holland buiten de natuurgebieden

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4amt-01 Besl_Wnb_vossen_Zuid_Holland Faunabeh_Zuid_Hollan.PDF