ODH-2017-00025649 — Beschikking op saneringsverslag

Zaaknummer

00475760

Datum verzonden

14-03-2017

Zaaktype

Beschikking op saneringsverslag

Adres

Wijnandt van Elststraat 1 te Rijswijk

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

47ji-01 Bes_Wbb_W_v_Elstst_1-15 Gemeente_Rijswijk.PDF