ODH-2017-00026184 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Zaaknummer

00476228

Datum verzonden

11-04-2017

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer

Bijlage