ODH-2017-00033038 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00482099

Datum verzonden

19-07-2017

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Havengebieden van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4k3Y-01 Havengeb_Rdam_Ddrecht_Albldam Faunabeheereenh_ZH.PDF