ODH-2017-00038155 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00476232

Datum verzonden

22-05-2017

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Langerakkerweg - plan Tollenaar AZS terrein te Schoonhoven

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4eqS-01 Besch_WnB_Langerakkenw_Schoonh Gemiva_-_SVG_Groep.PDF