ODH-2017-00039135 — Beschikking op saneringsverslag BUS

Zaaknummer

00483317

Datum verzonden

11-04-2017

Zaaktype

Beschikking op saneringsverslag BUS

Adres

Ockenburger Tientweg 24h RIJSWIJK ZH

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4am2-01 Besch_Wbb_Ockenb_Tientw_24_Rwk Progrbur_Rwk_Buiten.PDF