ODH-2017-00039943 — Beschikking op saneringsverslag BUS

Zaaknummer

00482398

Datum verzonden

14-04-2017

Zaaktype

Beschikking op saneringsverslag BUS

Adres

Harnaskade19a te Den Hoorn

Bijlage