ODH-2017-00040923 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Zaaknummer

00476806

Datum verzonden

16-06-2017

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

Vleysmanlaan 5 te Wassenaar

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4gMD-01 Onth_PMV_Vleysmanln_5_Wsn Aan_de_heer_JH_Buis.PDF