ODH-2017-00045484 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Zaaknummer

00477565

Datum verzonden

23-05-2017

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

(achter) Molenlaan 12 te Bergambacht

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4bPC-00 Besl_PMV_Molenln_12_Bergamb Burgland_Projontw.PDF