ODH-2017-00045611 — Beschikking op saneringsverslag BUS

Zaaknummer

00482196

Datum verzonden

04-05-2017

Zaaktype

Beschikking op saneringsverslag BUS

Adres

Nieuwelaan 178, Delft

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4cEe-01 WBB_BUS_Nieuweln_178_DFT Gemeente_Delft.PDF