ODH-2017-00047793 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00472262

Datum verzonden

16-05-2017

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Bosweg 15 te Stolwijk

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4dR4-01 Besch_Wnb_Bosw_15_Stolwijk N_T_de_Jong-Marelis.PDF