ODH-2017-00048730 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00472237

Datum verzonden

30-05-2017

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Keizersdijk 60 te Strijen

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4f1v-01 Besch_Wnb_Keizersdijk_60_Strij Mts_Nooteboom.PDF