ODH-2017-00048740 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00472276

Datum verzonden

10-05-2017

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Middelkoop 1 te Leerbroek

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4d9D-01 Besch_Wnb_Middelkoop_1_Leerbr K_Sterk.PDF