ODH-2017-00048741 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00472166

Datum verzonden

10-05-2017

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Grotewaard 32B te Noordeloos

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4deJ-01 Besch_Wnb_Grotew_32_Nrdloos FE_Aanen.PDF