ODH-2017-00048753 — Omgevingsvergunning

Zaaknummer

00483593

Datum verzonden

30-05-2017

Zaaktype

Omgevingsvergunning

Adres

Schieweg 60 te Delft

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4eL2-01 Besl_Omg_verg_Schiew_60_DFT SITA_SUEZ_Recycl.PDF