ODH-2017-00048810 — Beschikking ernstige bodemverontr.

Zaaknummer

00483244

Datum verzonden

11-05-2017

Zaaktype

Beschikking ernstige bodemverontr.

Adres

Van Gijnstraat 8 te Rijswijk

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4dnC-01 Besch_Wbb_V_Gijnstr_8_Rwk Indschap_Plpoelpolde.PDF