ODH-2017-00052193 — Beschikking op saneringsverslag BUS

Zaaknummer

00485365

Datum verzonden

02-06-2017

Zaaktype

Beschikking op saneringsverslag BUS

Adres

Poelkade 48 te -s-Gravenzande

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4fvA-01 Besch_Wbb_Poelkade_48_Grzande Ontwmaa_Nw_Westland.PDF