ODH-2017-00054107 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00476406

Datum verzonden

14-06-2017

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Provincialeweg Oost 33 te Haastrecht

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4gzs-01 Beschikking_Natura_2000_-_gebi AH_Houdijk.PDF