ODH-2017-00054517 — Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Zaaknummer

00486437

Datum verzonden

24-07-2017

Zaaktype

Ontheffing grondwaterbeschermingsgebied

Adres

CG Roosweg 1 te Krimpen aan de Lek

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4kpZ-01 CG_Roosweg_Krimpen_ad_Lek Gasunie_Grid_Service.PDF