ODH-2017-00055905 — Ontheffing Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00473771

Datum verzonden

01-06-2017

Zaaktype

Ontheffing Wet natuurbescherming

Adres

Kerk en Zanen nabij Archeon te Alphen aan den Rijn

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4fja-01 Bes_Wnb_Burggooi_Alphen_ad_Rij BPD_Ontwikkeling_BV.PDF