ODH-2017-00056625 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00472405

Datum verzonden

06-06-2017

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Schoonouwenseweg 1b te Stolwijk

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4fEG-01 Wet_Schoonouwenseweg_1b_StolW VOF_WM_de_Jong.PDF