ODH-2017-00056628 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00473072

Datum verzonden

12-06-2017

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Bonrepas 12 te Vlist

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4ghe-01 Besch_Wnb_Bonreaps_12_Vlist Aantjes_melkvee_VOF.PDF