ODH-2017-00056647 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00472273

Datum verzonden

08-06-2017

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Middelweg 33 te Moordrecht

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4fYO-01 Besch_wnb_Middelw_33_Moordrcht J_In_t_Hout.PDF