ODH-2017-00056654 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00472314

Datum verzonden

07-06-2017

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Weipoortseweg 72a te Zoeterwoude

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4fPT-01 Besc_wnb_Weipoortsew_Zoeterwou Mts_JCM_van_Veen.PDF