ODH-2017-00056661 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00472242

Datum verzonden

08-06-2017

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Steekterweg 35 te Alphen aan den Rijn

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4fY0-01 Besc_Wnb_Steekterw_35_Alph_Rij Veeh_JH_en_S_Los.PDF