ODH-2017-00056663 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00474620

Datum verzonden

13-06-2017

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Schoonenburgweg 19 te Nieuw-Lekkerland

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4gqX-01 WNB_Schoonenburgwg_19_NlekkerL Maatschap_P_de_Groot.PDF