ODH-2017-00056668 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00472695

Datum verzonden

06-06-2017

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Weijpoort 38 te Nieuwerbrug aan den Rijn

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4fFx-01 Natura_2000_Weijpoort_38_NiewB Firma_Dijkshoorn.PDF