ODH-2017-00056683 — Vergunning Wet natuurbescherming

Zaaknummer

00472367

Datum verzonden

06-06-2017

Zaaktype

Vergunning Wet natuurbescherming

Adres

Overslingeland 15 te Noordeloos

Datum laatste update

12-04-2022

Bijlage

4fH9-01 Overslingeland_15_Noordeloos CD_van_den_Heuvel.PDF